Serdecznie zapraszamy do udziału w rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę.

Już po raz XXI  6 sierpnia 2024 roku o godz. 6.00 wyruszymy rowerami do Częstochowy. Pielgrzymkę rozpoczniemy Mszą Świętą w Płockiej Katedrze wspólnie z pielgrzymką pieszą. Trasa pielgrzymki podzielona będzie na dwa etapy.

Pierwszy Płock – Koluszki ok.114 km,

Drugi Koluszki – Częstochowa ok.130 km.

Nocleg w Koluszkach planujemy w szkole. (szczegóły na plakacie)

REGULAMIN PIELGRZYMKI

Warunki uczestnictwa i zasady zachowania uczestników istotne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zobowiązuje uczestnika do przestrzegania Regulaminu pielgrzymki oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora.
 • Warunkiem koniecznym do udziału w pielgrzymce jest posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 • Uczestnicy zobowiązują się stosować do podstawowych zasad zachowania w ruchu drogowym.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru.
 • Uczestnicy imprezy są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem.
 • Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
 • Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 6-10 m.
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 • Podczas jazdy należy zachować ostrożność, nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 • Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
 • W czasie pielgrzymki nie należy oddalać się od grupy
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 • Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników pielgrzymki
 • Uczestnicy pielgrzymki rowerowej startują na własną odpowiedzialność.
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz samowolna zmiana trasy  powodują wykluczenie.
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w rajdzie

6. Na trasie bezwzględnie zabrania się:

 • ścigania się !!!
 • korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy,
 • spożywania lub bycia pod wpływem alkoholu i innych  środków odurzających,
 • wymuszania pierwszeństwa,
 • popisów, brawury, niebezpiecznych manewrów,
 • zaśmiecenia i niszczenia przyrody,
 • głośnego zachowywania się,

7. Informacje dodatkowe:

 • Dane osobowe uczestników pielgrzymki będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • W trakcie imprezy będą realizowane działania mające na celu promowanie wydarzenia w mediach polegające na nagrywaniu i fotografowaniu przebiegu imprezy. Zdjęcia, nagrania filmowe, powstałe w trakcie imprezy mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach – postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 • Uczestnicy imprezy podpisując kartę zgłoszenia potwierdzają akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych. Klauzula informacyjna RODO oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wykorzystanie wizerunku są integralną częścią karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują rodzice lub opiekuni prawni.

Plakat pielgrzymka 2024 (1)