REGULAMIN XII BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI ULICAMI MIASTA PŁOCKA

 

Zapraszamy na XII Bieg Niepodległości Ulicami Miasta Płocka                                                                                                                                                                                                                                         pod hasłem „biegnij z biało-czerwoną”  –  100 flag na 100 – lecie niepodległości

Organizator:

Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Płock

Zespół Szkół Technicznych

Termin9 listopad 2018 r.  start godz. 11.00

Miejsce: Plac Obrońców Warszawy przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Trasa biegu: Start ul. Kolegialna – Misjonarska  – Kościuszki – Pl. Obrońców W-wy meta.

W/w bieg będzie podzielony na dwie części:

Patriotyczną poświęconą 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rozpoczniemy  odśpiewaniem hymnu -wystąpi szkolna orkiestra ZST, która zaprezentuje kilka pieśni legionowych. Prosimy o przygotowanie uczniów do wspólnego odśpiewania hymnu i pieśni pt. „My, Pierwsza Brygada” Część sportowa – bieg honorowy z flagą narodową bez rywalizacji sportowej dystans ok.1000 m.  Każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościową koszulkę.  Szkoły za udział puchary. Na koniec wszystkich uczestników zapraszamy na ciepłą grochówką i herbatę.

W celu zapewnienia należnej powagi tej uroczystości, zwracam się z prośbą do Dyrektorów szkół i nauczycieli o zwrócenie uwagi na zachowanie młodzieży w czasie śpiewania hymnu i w czasie biegu.

Prosimy o podanie liczby uczniów z poszczególnych szkół ( 25 uczniów),którzy wezmą udział w Biegu Niepodległości (celem przygotowania koszulek)

Zgłoszenia  w Zespole Szkól Technicznych ul. Kilińskiego 4

do 6.11.2018r.  pod tel. (24)3642730. Fax. (24) 3642731 

  Leszek Brzeski 604976123                     

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub skradzione podczas imprezy.

Za aktualne legitymacje szkolne, zgody rodziców i badania lekarskie odpowiada opiekun grupy, lub sam startujący.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.   Dziękuję sponsorom: PKN Orlen, Urząd Miasta Płocka, CNH.

Z poważaniem organizator biegu   Leszek Brzeski   Radny Rady Miasta Płocka

PLAKAT_BIEG-01