SYLWESTROWE BIEGANIE 31.grudzień 2018 r . godz. 11.00 (Zalew Sobótka)

31.12.2015 PLOCK - SOBOTKA - BIEG SYLWESTROWY FOT. TOMASZ NIESLUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

– SOBÓTKA – BIEG SYLWESTROWY FOT. TOMASZ NIESLUCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

  Serdecznie zapraszamy  wszystkich amatorów biegania, i nordic walking, zapraszamy zawodniczki i zawodników różnych dyscyplin sportowych, zapraszamy również tych, którzy postanowili zmienić swój tryb życia i z siedzącego „obiadacza” dołączyć do nas, aby  aktywnie  i zdrowo spędzać czas na sportowo.

 Celem jest:

– popularyzacja zdrowego i sportowego stylu życia

– integracja środowisk sportowych Płocka i okolic

– dla początkujących biegaczy cenne wskazówki od znawców i weteranów biegania.

Miejsce biegu –  Zalew Sobótka godz. 11.00

 Biuro zawodów  Zespół Szkół Technicznych Płock ul. Kilińskiego 4

czynne od godz. 9.30

Dystans   bieg ok. 6 km (2 okrążenia wokół  Zalewu).

Nordic walking ok. 3 km (1 okrążenie wokół Zalewu)

Puchary i nagrody dla najlepszych

Wśród  wszystkich uczestników biegu losowanie nagród.

Na zakończenie podsumowanie sezonu biegowego w Płocku i sylwestrowa lampką szampana.

Bieg Sylwestrowy jest  kolejnym biegiem płockim w ramach akcji Pobiegajmy w Płocku

Do tej akcji zaliczamy: Bieg Wiosny (Wagarowicza), Bieg Solidarności, Półmaraton Dwóch Mostów,  Płocka Dycha, Bieg Tumski, Bieg Soczewka, Bieg Niepodległości i Bieg Sylwestrowy

Organizator  –

Parafialno-Uczniowskiego Klubu  Sportowego „Viktoria”

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

Sponsorami biegu są PKN ORLEN i Urząd Miasta Płocka

Bliższych informacji udziela prezes klubu i radny Rady Miasta Płocka      Leszek Brzeski tel.  604 97 61 23

Regulamin

VIII Płockiego Biegu Sylwestrowego 

 I . ORGANIZATOR.

 1. Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria”
 2. Zespół Szkół Technicznych w Płocku
 3. Sponsorami biegu są: PKN ORLEN i Urząd Miasta Płocka
 4. Bieg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00  ZALEW „SOBÓTKA” w Płocku
 5. Dystans:  bieg ok. 6 km ( 2 okrążenia wokół Zalewu „Sobótka”)
 6.                  Nordic walking ok. 3 km (1 okrążenie wokół Zalewu Sobótka)
 7. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia . Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Zgłoszenie do biegu na: e-maila leszekbr1@op.pl lub w dniu startu w biurze zawodów
 9. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 31.12.2018 r. od godz. 9.30 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4.                                                                                                                      10.30 –  wyjazd na miejsce startu ( będzie podstawiony autokar)
 10. Zawodnicy po zgłoszeniu się do biegu mogą skorzystać z szatni wskazanych przez organizatora
 11. Dla wszystkich uczestników ciepły posiłek i symboliczna lampka szampana
 12. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
 13. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn puchary – (nie ma kategorii wiekowych)
 14. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg będą losowane nagrody niespodzianki
 15. Zakończenie biegu odbędzie się o godzinie 12.30 w auli Zespołu Szkół Technicznych
  1. Protesty można składać  tylko w dniu zawodów do godz.12.30.
  2. Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją,   po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.
 16. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 17. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 18. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
 19. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 20. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 21. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 22. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 23. Podczas zawodów  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać kartę startową i oddać ją sędziemu po przekroczeniu linii mety.
 24. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej, policji i Straży Miejskiej
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 26. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 27. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów, sponsorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.
 28. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 29. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Leszek Brzeski tel. 604976123