Zapraszamy na   V  Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Organizator:

Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” Płock

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

Termin1 marzec 2019 r.  godz. 11.00

Miejsce zbiórki uczestników: Płocka Stanisławówka

11.00 – Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych

11.30 – Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą poległym w obronie Ojczyzny

11.40 – Bieg Pamięci bez rywalizacji sportowej na trasie:

Płocka Stanisławówka – budynek dawnego aresztu gestapo, NKWD, UB przy ulicy 1 Maja 3/5

Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w miejscu kaźni polskich patriotów

Prelekcja filmu o Żołnierzach Wyklętych

Dyskusja

Prosimy o podanie liczby uczniów z poszczególnych szkół.

Zgłoszenia

do 26.02.2019r.

  Leszek Brzeski 604976123                     

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub skradzione podczas imprezy.

Za aktualne legitymacje szkolne, zgody rodziców i badania lekarskie odpowiada opiekun grupy, lub sam startujący.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Z poważaniem organizator biegu   Leszek Brzeski