1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – Płock pamięta !!!

Jak co roku zapraszamy do udziału w biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczniemy Mszą św. w intencji Wyklętych w kościele św. Józefa w Płocku. ul. Górna 1. Po mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem Rotmistrza Pileckiego. Uroczystości zakończy bieg pamięci w którym uczestnicy pobiegną do płockiej katowni przy ul. 1.maja 3. Dawnej siedziby gestapo, UB, SB

Plakat Żołnierze Wyklęci 2021-01-01