Po raz kolejny 8 września 2023 r. organizujemy rowerową pielgrzymkę do Skępego. Wyjazd z Płocka spod Płockiej Katedry o godz. 7.00.

Cel – udział we Mszy świętej odpustowej w Sanktuarium NMP Skępskiej. W wyjeździe może uczestniczyć młodzież szkolna powyżej 13 roku życia, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i posiada pisemną zgodę rodziców.

Więcej informacji – Leszek Brzeski 604976123