Już po raz dziesiąty w płocku odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęliśmy Mszę Świętą w kościele św. Józefa w Płocku ul. Górna 1 Mszę odprawił Ksiądz Biskup Piotr Libera. Po Mszy uroczystość patriotyczna odbyła się pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego, była musztra wykonana rzez uczniów szkół mundurowych (PUL i Feniks) Wspólnie odśpiewany hymn, przedstawienie  historii podziemia niepodległościowego (antykomunistycznego). Historia Danuty Siedzikówny ps. INKA złożenie kwiatów i zapalenie zniczy zakończyło część przed pomnikiem Pileckiego. Trzecią częścią uroczystości był bieg pamięci, którego trasa prowadziła do płockiej katowni przy ulicy 1.maja 3/5 – miejsca w którym więziono polskich patriotów. Pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze oraz przypomniana historia tego miejsca. W uroczystości związanej z Biegiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyła młodzież szkolna. Bardzo dziękuję wszystkim z udział, dziękuję nauczycielom i uczniom, którzy z godnością oddali cześć Żołnierzom Niezłomnym.

Dziękujemy ORLEN  za sponsoring biegudownload

435442385_748151047453070_469805887457003788_n

20240301_105843 20240301_132530 20240301_125142 Dziękuję ORLEN S.A z sponsoring biegu