XIII Płocki Bieg Sylwestrowy

XIII Płocki Bieg Sylwestrowy

Serdecznie zapraszamy  wszystkich amatorów biegania, i nordic walking,  na XIII Płocki Bieg Sylwestrowy.

Sponsorem biegu jest ORLEN i Urząd Miasta Płocka

 Celem jest:

– popularyzacja zdrowego i sportowego stylu życia

– integracja środowisk sportowych Płocka i okolic

– dla początkujących biegaczy cenne wskazówki od znawców i weteranów biegania.

Miejsce biegu –  Zalew Sobótka godz. start – 11.00

 Dystans   bieg ok. 6 km (2 okrążenia wokół  Zalewu).

Nordic walking ok. 3 km (1 okrążenie wokół Zalewu)

Puchary i nagrody dla najlepszych

Wśród  wszystkich uczestników biegu losowanie nagród.

Bieg Sylwestrowy jest  kolejnym biegiem płockim w ramach akcji Pobiegajmy w Płocku

Do tej akcji zaliczamy: Bieg Wiosny (Wagarowicza), Bieg Solidarności, Półmaraton Dwóch Mostów,  Płocka Dycha, Bieg Tumski, Bieg Soczewka, Bieg Niepodległości i Bieg Sylwestrowy

Organizator  –

Parafialno-Uczniowskiego Klubu  Sportowego „Viktoria”

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

Sponsorami biegu są

Viktoria_logoPKN ORLEN i Urząd Miasta Płocka

Bliższych informacji udziela prezes klubu i radny Rady Miasta Płocka      Leszek Brzeski tel.  604 97 61 23

Sylwester 2023-01 (1)

Regulamin

XIII Płockiego Biegu Sylwestrowego 

 I . ORGANIZATOR.

 1. Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria”
 2. Zespół Szkół Technicznych w Płocku
 3. Sponsorami biegu są: PKN ORLEN i Urząd Miasta Płocka
 4. Bieg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2023 r. o godzinie 11.00  ZALEW „SOBÓTKA” w Płocku
 5. Zapisy do biegu od godz. 10.00 w miejscu startu Zalew Sobótka
 6. Dystans:  bieg ok. 6 km ( 2 okrążenia wokół Zalewu „Sobótka”)Nordic walking ok. 3 km (1 okrążenie wokół Zalewu Sobótka
 7. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia . Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
 9. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn puchary – (nie ma kategorii wiekowych)
 10. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg będą losowane nagrody niespodzianki
 11. Zakończenie biegu odbędzie się  na miejscu startu (Zalew Sobótka)
  1. Protesty można składać  tylko w dniu zawodów przed dekoracją zwycięzców.
  2. Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją,   po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.
 12. Uczestnicy biegu  powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 13. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
 14. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
 15. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 16. Udział w zawodach  jest dobrowolny i każdy uczestnik   startuje  na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 17. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne   szkody.
 18. Przez akceptację niniejszej regulaminu  uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 19. Podczas zawodów  wszyscy uczestnicy  muszą posiadać kartę startową i oddać ją sędziemu po przekroczeniu linii mety.
 20. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej, policji i Straży Miejskiej
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  imprezy.
 22. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 23. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach  oraz materiałach promocyjnych  organizatorów, sponsorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu  mogą być wykorzystane przez organizatora,  prasę,  radio i telewizję.
 24. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 25. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Comments are closed.

© 2024 Viktoria Płock — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

Show Buttons
Hide Buttons